Protocol de negociació internacional al Japó

  • Perduren protocols, valors i normes de conducta conservadors que cal respectar.
  • L’harmonia preval per damunt del conflicte. Els japonesos són hospitalaris, amants de l’ordre, de la pulcritud, del minimalisme, de la naturalitat i de l’equilibri. A més, se senten molt orgullosos del seu país.
  • La seriositat en els negocis fa que sigui un país fiable, tot i que no exempt de dificultats a causa de la seva peculiar idiosincràsia. Una negativa per part nostra es pot interpretar com a manca de flexibilitat i d’interès.
  • És crucial identificar les persones amb poder de decisió a les empreses.
  • Les pimes japoneses tenen un marcat caràcter familiar.
  • Els japonesos estan molt orgullosos del seu país, del seu sistema polític i de la seva història. Convé evitar referències a un passat en què hi pot haver divisió d’opinions.