Estructura empresarial a Indonèsia

Constituint una entitat estrangera

Una societat estrangera es pot establir a Indonèsia amb les modalitats següents.

Oficina de representació

La seva activitat és exclusivament la gestió dels interessos de l’empresa o de les seves filials. No es permet fer negocis ni transaccions que comportin ingressos.

Sucursal

Només és aplicable per a casos molt específics (com ara licitació en infraestructures que ho requereixin) i l’empresa matriu contrau totes les obligacions de la sucursal. La gestió és més complicada que la d’una empresa anònima (PT).

Constituint una entitat indonèsia

Societat de responsabilitat limitada

La forma és la de societat anònima (PT en indonesi).
Socis: mínim dos, poden ser 100% estrangers (físics o jurídics). Hi ha restriccions en alguns sectors.
L’empresa amb capital estranger rep el nom de PMA.
Capital mínim escripturat de 50 milions IDR, el capital desemborsat és un mínim del 25% de l’escripturat.

Joint venture

És una modalitat molt comuna per al desenvolupament de negocis que precisin d’un soci indonesi. Ha de tenir la forma jurídica de societat anònima (PT).

A l’hora de triar la modalitat de l’activitat econòmica i per a tots els assumptes legals que es tractin al país, és aconsellable comptar amb el suport d’un despatx jurídic local.