Mitjans de pagament a Indonèsia

Cobrament

Exportacions a Indonèsia

 • Crèdit documentari:
  permet al venedor disposar d’una seguretat de cobrament amb anterioritat a l’expedició de la mercaderia. Opció de finançament a l’ordenant indonesi (importador).
 • Cobraments: 
  gestió de cobrament de documents comercials davant el comprador per part d’un banc a Indonèsia. Generalment, amb pagament o efecte a la vista.
 • Avals per a pagament anticipat:
  performance bond, dipòsits i també per a transaccions regulars o per a béns d’equipament.
 • Forfetatge (forfaiting):
  finançament mixt (crèdit FIEM / crèdit comprador) disponible per a projectes públics.

Pagament

Importacions de d’Indonèsia:

 • Crèdit documentari:
  promesa de pagament bancari condicionada a la presentació de documents acreditatius de l’exportació.
 • Remesa d’importació:
  gestió de cobrament de documents comercials davant el comprador per part del banc espanyol.
 • Avals.
 • Transferència simple:
  és un mitjà de pagament i cobrament comú.