Exportar a Indonèsia

Indonèsia. República d’Indonèsia

Oportunitats d’exportació per a l’empresa espanyola a Indonèsia

Fortaleses

 • És l’economia més important del sud-est asiàtic (ASEAN).
 • La demanda interna és el pilar bàsic del creixement (augment significatiu de la classe mitjana).
 • Necessitats importants d’inversió en infraestructures.
 • Acord de reducció de tarifes aranzelàries intraregional (ASEAN).
 • Riquesa de recursos naturals.
 • Sistema financer sòlid. .

Debilitats

 • Sistema regulatori i de governança dèbil, opac i mancat de transparència.
 • Baixa eficiència de l’admi­nistració pública i burocràcia excessiva.
 • Implementació deficient de projectes públics.
 • Pendents refor­mes importants per efectuar.

Inversions

 • Oportunitats relacionades amb infraestructures, subministraments in­dustrials, productes químics i productes de consum.
 • Acords de promoció i protecció d’inversions amb molts països, inclòs Espa­nya (APPRI 1996), i signant de l’IGA i del MIGA.
 • Dret a transferir i repatriar en divises, capital, beneficis, dividends, interessos, amortitza­cions, préstecs, royalties…
 • Incentius a la inversió estrangera i restriccions en alguns sectors.
 • Hi ha zones econòmiques es­pecials i dipòsits duaners.

Perspectives

 • Creixement d’un 5’5% del PIB per a 2013 i bones perspecti­ves a mitjà termini.
 • Debilitat de la moneda i tipus d’interès alt.
 • Dèficit comercial, però amb bones reserves exteriors, dèficit fiscal moderat i bona posició davant d’obligacions de pagament externes.
 • Perspectives de creixement en infraestructures, sector indus­trial i béns de consum.

 

Contacte

Oficina de representació de Singapur

Keck Seng Tower 133 Cecil Street, 09-01 A
069535 Singapore

Dades de contacte
Director: Joan Salafranca
Tel. (+65) 6224 2707 069535

Contactar

Forma d’estat

República parlamentària

Idioma oficial

Bahasa indonesi

Moneda

Rupia indonèsia (IDR)

Tipus de canvi

1 euro = 15.145 IDR (octubre de 2013)

Religió

 • Islamisme (88%)
 • Protestantisme (5%)
 • Catolicisme (3%)
 • Hinduisme (2%)
 • Animisme (1%)

Població

247 milions d’habitants (2012)

Diferència horària

Indonesia occidental (Sumatra, Javea, Kalimantan): +7 hores

Indonesia central: +8 hores

Indonesia oriental (Iran Yaya): +9 hores

Banc Sabadell a Indonèsia

La Sra Salamah y el Joan Salafranca (director)

La Sra Salamah i el Joan Salafranca (director).

Experiència

La relació de Banc Sabadell amb la banca indonèsia es remunta al començament dels anys 70. 

Durant aquest temps, s’ha desenvolupat un vincle estret i sòlid amb una àmplia gamma de bancs indone­sis, el que permet cobrir les necessitats dels exportadors espanyols.

La proximitat de l’oficina regional de Banc Sabadell a Singapur, amb presència al país des de 1990, ha permès desenvolupar una intensa col·laboració en aquest mercat i amb els seus actors públics i privats.

A més a més, BS Singapur ha enfortit la nostra capacitat d’acompanyament i assessorament a les empreses, els inversors, els importadors i els exportadors i ha assolit notorietat entre la comunitat financera i econòmica en el mateix país.

 

Serveis

 • Servei de qualitat i personalitzat adreçat a l’empresa espanyola.
 • Assessorament comercial sobre el mercat, la banca local i en múlti­ples productes financers.
 • Seguiment d’operacions, projec­tes i licitacions.
 • Networking amb els agents principals.