Estructura empresarial a l'Índia

Constituint una entitat estrangera

Oficina de representació/Liaison Office

No pot obtenir ingressos a l’Índia. Només pot promoure productes de l’empresa i explorar futures oportunitats comercials.

Sucursal

Representa l’empresa matriu com a agent comprador/venedor. Pot fer negoci, però l’obtenció de rendes l’obligarà a tributar al país. La legislació local li permet fer les activitats següents:

  • Importar o exportar productes de l’empresa matriu.
  • Fer treballs d’estudi i proporcionar serveis de suport tècnic i consultoria. La producció al país no li està permesa excepte a les SEZ (special economic zones).

Oficina de projecte/Project office

Facilita l’execució d’un projecte determinat.

  • Requereix l’aprovació de l’autoritat competent del Govern.

Els estrangers no residents poden obrir un compte en un banc local si tenen visat amb permís de treball a l’Índia.

Constituint una entitat índia

Filial/Wholly owned subsidiary

El 100% del capital és de l’empresa matriu:

  • Pot executar i controlar tots els processos de producció i comercialització.
  • Subjecta a la fiscalitat i la legislació locals.
  • Pot repatriar de manera lliure capitals i beneficis.

Joint venture

Una via habitual. El soci aporta un coneixement profund sobre el mercat local o una consolidada xarxa de contactes.