Protocol de negociació internacional a l'Índia

  • Cal estar preparat per a una forta negociació en preus. Per tant, cal preveure un marge suficient en el preu inicial.
  • És important disposar d’un soci local o d’un col·laborador al país.
  • Respecti la jerarquia a l’empresa i identifiqui l’interlocutor adequat.
  • Doni temps al temps.
  • L’ambient ha de ser formal i cordial, però negociant des d’una posició de fermesa.
  • El moviment de cap de dreta a esquerra no indica negació, sinó comprensió.
  • No esperi fer negocis durant la sobretaula, no existeix.
  • Tingui en compte la diversitat cultural, religiosa i regional.
  • L’edat, els títols, la casta o la professió determinen l’estatus.
  • Eviti parlar de religió o del Pakistan.