Estructura empresarial a França

Constituint una entitat estrangera

Agència i oficina de representació
Només activitats dins de l’àmbit de l’objecte social de l’empresa matriu (estudis, exploracions de mercat…). No pot obtenir ingressos.

Sucursal
Els beneficis són imposables a França, però a diferència de la filial no es considera com a resident del país, per la qual cosa no es pot beneficiar de les diferents ajudes fiscals que proposa França. La sucursal ha de tenir una comptabilitat independent de l’empresa matriu.

Filial
Personalitat jurídica independent de l’empresa matriu. El seu estatut fiscal és el mateix que el d’una empresa francesa, atès que és considerada una entitat amb residència a França.

Constituint de una entitat francesa

Societat de responsabilitat limitada (SARL)

 • De 2 a 100 socis.
 • Aportació mínima de 1.000 €. El 20% ha de ser en efectiu.
 • Els socis només responen per les aportacions fetes.
 • Societat anònima

 • Mínim 7 socis.
 • Aportació no inferior a 37.000 €.
 • Dirigida per un consell d’administració que ha de tenir entre 3 i 18 membres.
 • Responsabilitat dels socis limitada a les seves aportacions.
 • EIRL
  Empresari individual amb responsabilitat limitada.

  EURL
  Empresa unipersonal amb responsabilitat limitada.

  SAS
  Societat per accions simplificada.

  SASU
  Societat per accions simplificada unipersonal.

  SNC
  Societat de nom col•lectiu.