Protocol de negociació internacional a França

  • L’ambient és formal i reservat; per tant, no és costum fer preguntes personals ni tractar assumptes considerats confidencials.
  • El preu és l’últim aspecte que es comenta.
  • La tècnica del regateig no està ben vista a la societat francesa.
  • És indispensable tractar les persones de vostè o dirigir-s’hi com a senyor o senyora i pel cognom.
  • L’intercanvi de targetes de visita és habitual en el primer contacte.

La manera de negociar és lenta; els negociadors sempre intenten que sigui l’altra part qui iniciï els temes de negociació.