Estructura empresarial a Unió dels Emirats Àrabs

Com a societat local:

És necessari un soci local dels Emirats Àrabs Units, que a més ha de tenir almenys el 51% del capital social. Hi ha diversos tipus de societats, si bé la més comuna entre els estrangers és la LLC (limited liability company).

Establir una sucursal

En aquest cas, el 100% de la propietat pot estar en mans estrangeres, tot i que sempre és necessari tenir un sponsor o agent local (dedicat a tasques burocràtiques). Hi ha tres tipus de sucursals:

  • Branch office (activitat comercial).
  • Consultancy office (activitat professional).
  • Oficina de representació o liaison office (no pot fer activitat comercial, però sí promoure els seus productes i fer-ne màrqueting).

Establir-se en una zona franca

Les zones franques tenen la seva pròpia regulació. S’hi permet crear empreses amb personalitat jurídica pròpia i sense necessitat d’agent o soci local, ja que la mateixa free zone actua com a tal (amb la qual cosa l’inversor controla el 100% del capital).

Una molt bona opció per a empreses estrangeres que no tenen necessitat d’instal·lar-se dins del país i que cobreixen tot l’Orient Mitjà i controlen el 100% de la propietat.