Protocol de negociació internacional a Unió dels Emirats Àrabs

  • Les relacions personals i duradores són fonamentals en els negocis per crear vincles comercials satisfactoris a llarg termini.
  • Els àrabs són excel·lents negociadors i exigents en qualitat-preu sobre els productes o serveis que els ofereixen.
  • És determinant mostrar respecte pels costums, la religió i la cultura del país.
  • No és recomanable parlar de política ni emetre judicis de valor respecte a aquesta qüestió.
  • L’anglès està perfectament estès al país, però pot ajudar en les relacions conèixer algunes expressions àrabs.
Cal tenir paciència en les negociacions i no mostrar pressa ni nerviosisme durant aquestes.