Mitjans de pagament a Unió dels Emirats Àrabs

Cobrament

Exportacions als UEA

 • Crèdit documentari:
  promesa de pagament bancari pagadora contra la presentació de documents acreditatius de l’exportació. És un mitjà de pagament molt utilitzat als Emirats Àrabs Units i a la regió. És el mètode més segur d’exportar béns als EAU.
 • Cobraments:
  gestió de cobrament de documents comercials davant el comprador per part d’un banc local. És més flexible i menys costós que un crèdit documentari, però no representa cap garantia de cobrament. Generalment, es tracta de remeses documentàries amb pagament per efectes a la vista.
 • Transferència:
  a través de la xarxa de corresponsals que BS té a la regió. És el mitjà de pagament més insegur, per la qual cosa cal conèixer bé l’importador/comprador.

Pagament

Importacions des dels UEA

 • Crèdit documentari:
  promesa de pagament bancari condicionada a la presentació de documents acreditatius de l’exportació. Està subjecte a les regles de la CCI acceptades internacionalment.
 • Remesa d’Importació:
  gestió de cobrament de documents comercials davant del comprador per part del banc espanyol.
 • Confirmació de pagaments:
  finançament sense recurs a favor de proveïdors estrangers.
  Avançament de pagaments al proveïdor amb anterioritat a la data de venciment de les factures, amb la qual cosa s’elimina el risc d’impagament de les vendes. Beneficia la relació comercial entre l’empresa importadora espanyola i el proveïdor dels EAU.
 • Transferència simple:
  mitjà de pagament i cobrament comú.