Exportar a Unió dels Emirats Àrabs

UEA. Unió dels Emirats Àrabs

Oportunitats per a l’empresa espanyola a Unió dels Emirats Àrabs

Fortaleses

 • Excel·lent posició geogràfica.
 • Un dels països amb més seguretat i estabilitat política de la regió.
 • Grans fons de riquesa sobirana.
 • Mercat laboral flexible i barat.
 • Mercat interior i regional en creixement.
Interès econòmic creixent de les empreses espanyoles els darrers anys, cosa que s’ha traduït en una presència més gran d’empreses espanyoles al país.
 • Llibertat de flux de capitals.
 • Escassa càrrega tributària.
 • Múltiples projectes de construcció, enginyeria i consultoria en fase de licitació.

Debilitats

 • Una certa opacitat juridicoeconòmica.
 • Excessiva burocratització en tràmits administratius.
 • Crisi política en alguns països de l’entorn.

Inversions

Hi ha oportunitats en:

 • Obra civil, modernització i ampliació d’infraestructures.
 • Sector hoteler i de restauració.
 • Transport.
 • Alimentació.
 • Sector químic.
 • Sector mediambiental (energies renovables).

Hi ha més de quaranta zones franques (free zones) en què poder-se establir, especialitzades en diferents sectors econòmics o multisectorials. La més important és la zona franca de Jebel Ali a Dubai.

Perspectives

 • Les mesures adoptades pel Govern amb l’objectiu de liberalitzar el mercat i diversificar l’economia del país han incentivat la inversió estrangera, la qual cosa ha permès que s’hagin assolit taxes de creixement del PIB superiors al 5% els darrers anys.
 • La projecció de l’FMI per als pròxims anys és de creixements superiors al 3%.

 

Trobi’ns:

Unió dels Emirats Àrabs

Hassanicor Bldg. – Office 104 1st Floor
Al Barsha First, Sheikh Zayed Road
Dubai
Tel. (+971) 43 996 860

Contactar

Banc Sabadell a UEA

Experiència

Banc Sabadell, mitjançant la seva oficina de representació a Dubai, principal ciutat financera i de serveis als Emirats Àrabs Units, ofereix un ampli coneixement de la regió i és el primer banc espanyol que s’ha establert a la zona del golf Pèrsic.

Banc Sabadell manté relacions de corresponsalia amb la majoria de les entitats financeres de cada país, ja que la seva presència ha estat contínua des de fa més de dues dècades, primer a Beirut i ara a Dubai. Així mateix, manté àmplies línies comercials amb la banca local per facilitar a l’empresa espanyola l’operativa de comerç exterior.

Serveis

 • Introducció de l’empresa espanyola al mercat i a la banca locals.
 • Assessorament en múltiples productes financers: crèdits documentaris, remeses documentàries, avals i garanties, confirmació internacional de pagaments, cobertures de risc…
 • Suport a projectes i inversions als EAU.
 • Contacte continu amb empreses espanyoles, companyies locals, agents o els seus clients..
 • Seguiment d’operacions.