Estructura empresarial als EUA

Constituent una entitat estrangera

Branch
Sucursal d’una empresa estrangera sense personalitat jurídica pròpia.
  Limitacions per operar. Ha de ser una companyia de nova constitució i no de l’empresa matriu, ja que, si fos així, els actius mundials de l’empresa matriu quedarien exposats a la fiscalitat dels Estats Units. S’exigeix que porti els llibres i registres adequats per reflectir amb claredat els ingressos impositius de la sucursal.

 

És recomanable disposar de l’assessorament i el suport d’un advocat local.

Joint venture amb un soci que aporta un coneixement profund del mercat local o una consolidada xarxa de contactes, és una entrada habitual per a empreses estrangeres.

Constituent una entitat americana

Subjecta a les lleis de l’Estat en què s’estableixi. Hi ha tres tipus principals de societats.

Empresa individual (sole proprietorship):
El propietari/empresari i el seu negoci són la mateixa entitat jurídica i és personalment responsable de totes les obligacions del negoci

Partnership
Dos o més individus són propietaris del negoci.

 • La responsabilitat respecte a les obligacions pot ser limitada o il·limitada
 • Corporació (corporation):

  Entitat jurídica independent dels seus accionistes. Hi ha diverses modalitats en funció del capital desemborsat o de les obligacions i/o avantatges fiscals. Es divideixen en:

  • CORPORATION C
   similar a una societat anònima, paga impostos com a societat i els seus accionistes no necessiten ser ciutadans o residents als Estats Units.
  • CORPORATION S
   similar a una societat anònima, però no paga impostos com a societat. És una entitat pass-through.
  • GENERAL PARTNERSHIP
   similar a una societat col·lectiva.
  • LIMITED PARTNERSHIP
   similar a una societat comanditària.
  • LIMITED LIABILITY COMPANY (LLC): (LLC)
   similar a una societat de responsabilitat limitada.