Protocol de negociació internacional als EUA

  • La puntualitat és important.
  • És comú fer reunions de negocis durant el dinar.
  • Els esmorzars de negocis poden començar a les 7 a. m.
  • Per llei, no es fan obsequis empresarials. S’accepten petits obsequis durant el Nadal.
  • Les negociacions i els tractes, en general, es fan amb bastant rapidesa en comparació amb el ritme d’altres països.
  • És possible iniciar una reunió de negocis parlant de temes trivials, com és costum en països com Espanya.