Estructura empresarial a Corea del Sud

Constituint una entitat estrangera

Oficina de Representació/Liaison Office
La seva activitat es realitza en nom de l’empresa matriu. Té atribuïdes funcions de màrqueting. No té capacitat per contractar comercialment. El procés d’establiment és simple. L’oficina de representació està regulada pel Foreign Exchange Transaction Act (FETA).

Sucursal/Branch
Consideració d’establiment permanent amb dependència de l’empresa matriu, la qual contrau totes les obligacions subscrites per la sucursal.
No hi ha exigència de capital. Procediment d’establiment més senzill que el d’una filial, amb les mateixes obligacions laborals i fiscals.

Negoci privat

  • Capital mínim de 100.000 USD.
  • Tramitació senzilla.
  • Concentració de decisions i obligacions en el propietari del negoci.
  • Ideal per establir un negoci de menys dimensió en una filial.

Societat anònima

  • Capital mínim de 100.000 USD.
  • Mínim dos socis, sense limitació per
    nacionalitat.
  • Hi ha una sèrie de sectors restringits a la inversió estrangera.

Constituint una entitat a Corea del Sud

Qualsevol societat estrangera que es vulgui establir a Corea es regirà per la legislació de 2001, que agilitza els procediments i incentiva la inversió al país.
Es tracta d’un sistema gairebé idèntic al de les empreses coreanes.

Es pot constituir en dues setmanes i els costos administratius són d’uns 1.500 euros.