Estructura empresarial en Colombia

Constituent una entitat estrangera

Oficina de representació:
gestió exclusiva dels interessos de l’empresa o de les seves filials.
No pot fer negocis ni transaccions
que signifiquin ingressos.

Sucursal
perquè una societat estrangera pugui desenvolupar negocis en l’àmbit local ha d’establir una sucursal amb domicili al territori nacional.

Constituent una entitat a Colòmbia

Societat per acció simplificada:
es constitueix mitjançant document privat davant la Cambra de Comerç o mitjançant escriptura pública davant notari amb un o més accionistes que responen fins per la suma del capital que han subministrat a la societat.

Societat limitada:
entre dos socis i vint-i-cinc socis, que responen amb les seves aportacions respectives.

Societat anònima:
mínim cinc accionistes que responen fins per la suma o aportació de capital respectiu.

Societat col·lectiva:
entre dos o més socis, que responen de manera solidària, il·limitada i subsidiària per totes les operacions socials.

Societat comandita simple:
entre un o més socis gestors i un o més socis comanditaris o capitalistes. Els socis gestors responen de manera solidària, il·limitada i directa per les operacions, i els socis capitalistes o comanditaris només responen per les seves aportacions respectives.

Societat comandita per accions:
entre un o més socis gestors i almenys cinc socis capitalistes o comanditaris. Els socis gestors responen de manera solidària, il·limitada i directa per les operacions, i els socis capitalistes o comanditaris només responen per les seves aportacions respectives.