Mitjans de pagament a Colòmbia

Cobrament

Exportacions a Colòmbia

Mitjans de pagament més comuns per rebre divises de Colòmbia derivades d’exportacions al país.

 • Gir directe de divises:
  mitjançant els principals bancs internacionals, aquests girs es reben des de comptes de compensació (comptes bancaris a països diferents de Colòmbia en què el tenidor reporta cada mes els seus moviments al Banc de la República).
 • Cartes de crèdit standby (SBLC): 
  nivell en les modalitats d’avís i confirmació del pagament, contra lliurament de documentació.
 • Girs finançats:
  en divises, enviats per bancs locals, que al seu torn proporcionen finançament en USD a l’empresa colombiana.
 • Avals:
  emesos per bancs locals, mitjançant bancs internacionals per assegurar el pagament del bé o servei.

Pagament

Importacions des de Colòmbia

Mitjans de pagament més comuns per enviar divises a Colòmbia derivades d’importacions des del país.

 • Cartes de crèdit standby (SBLC): 
  emeses a bancs ubicats a Colòmbia per assegurar l’enviament de béns o serveis. Els bancs principals són locals i no internacionals com en la resta de països de Sud-amèrica.
 • Gir directe de divises:
  a través de bancs corresponsals. Colòmbia té una reglamentació canviària molt forta.
 • Aval: 
  emesos per bancs corresponsals que assegurin el pagament de béns o serveis al primer requeriment.