Estructura empresarial a la Xina

Establiment d’empreses

Representació i agència
Una de les modalitats més utilitzades per implantar-se a la Xina és l’oficina de representació (OR). Un dels avantatges que té, respecte de les joint ventures (JV) o les filials 100% estrangeres (WOFE), és que no necessita capital inicial i que suporta una fiscalitat més senzilla i reduïda. L’oficina de representació és un vehicle concebut per fer activitats a compte de la seva empresa matriu, ja que no té personalitat jurídica pròpia.

 

L’Administració xinesa ha simplificat considerablement els tràmits per a l’establiment de les empreses estrangeres al país. A més a més, hi ha despatxos professionals de consultors i advocats especialitzats en la implantació d’empreses a la Xina.

Tipus de societats
A la Xina es pot constituir empresa 100% estrangera (wholly foreign owned enterprise o WFOE) i empreses mixtes (o joint ventures). En aquest darrer cas es tracta d’empreses en el capital de les quals participen inversors estrangers i inversors xinesos.

Per a l’establiment tant d’una WFOE com d’una joint venture, s’ha cancel·lat, en general, el requisit de capital mínim.

Abans de constituir l’empresa, caldria consultar l’Administració per a la Indústria i el Comerç local, que informa dels processos i els requisits sobre l’establiment de cada tipus de societat (depenent de l’activitat que durà a terme l’empresa).