Protocol de negociació internacional a la Xina

És important tenir en compte la idiosincràsia xinesa.

  • Els xinesos són magnífics negociadors.
  • Les negociacions es duen a terme a través d’una xarxa de relacions i contactes entre persones que cooperen entre si i intercanvien favors.
  • La reputació, la imatge, la fama, la rellevància pública i el prestigi d’una persona davant la societat són molt importants a la cultura xinesa.
  • Per aprofundir la relació amb la part xinesa, una bona opció és parlar de negocis durant els àpats o preparar regals per a les reunions.
  • La paciència sempre és la nostra aliada. No s’ha de mostrar mai en reunions amb la part xinesa que perdem els nervis.
  • Utilitzar targetes en anglès per un costat i en caràcters xinesos per l’altre denota un gran respecte per la seva cultura.