Estructura empresarial al Brasil

Constituint una entitat extrangera

Sucursals, agències o establiments al Brasil per part de societats estrangeres:

Només s’hi poden establir casos concrets com ara bancs sense activitat al mercat brasiler, línies aèries, ONG, empreses de construcció, etc., habitualment de cara a l’execució de projectes de licitació mitjançant consorci.
L’empresa matriu contrau totes les obligacions. Es requereix una autorització del Govern. Tots els canvis d’estatuts a l’empresa matriu també han de ser aprovats pel Govern brasiler perquè tinguin validesa en les entitats locals.
 

Constituint una entitat brasilera

Societat limitada:

Mínim dos socis, que poden ser 100% estrangers (físics o jurídics). Hi ha restriccions d’inversió estrangera en alguns pocs sectors. En general, no té capital social mínim, depèn del sector i del volum de facturació.

Societat anònima:

Les mateixes condicions que la societat limitada, però en aquest cas cal desemborsar com a mínim el 10% de les accions subscrites en diners en el moment de la constitució.

En termes generals no s’exigeix un capital social mínim, però hi ha sectors amb requisits específics, com el bancari, assegurances, etc.

Empresa Individual de Societat Limitada (EIRELI):

Un únic soci, persona física o jurídica. Capital social mínim de 100 salaris equivalents a 93.700 reals (BRL), base actual.

Joint venture (j. v.):

És una modalitat molt comuna per al desenvolupament de negocis que necessitin un soci local. Pot tenir la forma jurídica de societat de comptes en participació (SCP) o bé d’una societat limitada o d’una societat anònima.

És molt important assessorar-se en un despatx jurídic local a causa de la complexitat de les lleis i els tributs locals.