Mitjans de pagament al Brasil

Cobrament

Exportacions al Brasil

 • Crèdit documentari:
  promesa de pagament bancari pagadora contra la presentació de documents acreditatius de l’exportació. Es tracta del mètode més segur. Per a més garantia, es pot sol·licitar confirmació per part del banc espanyol.
 • Cobrament bancari:
  gestió de cobrament de documents comercials davant el comprador per part d’un banc al Brasil. És més flexible i menys costós que el crèdit documentari, però no representa cap garantia de cobrament. Generalment es tracta de remeses amb pagament per efecte a la vista.
 • Cobrament directe:
  gestió de cobrament en què l’exportador espanyol remet els documents i cobra directament a l’importador brasiler; és més arriscat.
 • Pagament anticipat:
  l’importador paga a l’exportador espanyol abans de rebre la documentació i la mercaderia. És el menys arriscat, però molt difícil d’aconseguir.

Pagament

Importacions des del Brasil

 • Crèdit documentari:
  promesa de pagament bancari condicionada a la presentació de documents acreditatius de l’exportació.
 • Cobraments:
  gestió de cobrament de documents comercials davant el comprador per part del banc espanyol, sense cap garantia de cobrament. Els bancs involucrats lliuren la documentació a l’importador mitjançant el pagament o l’acceptació dels termes del cobrament.