Estructura empresarial a Algèria

Constituint una entitat estrangera

Oficina de representació/ Liaison Office
La seva activitat és exclusivament la gestió dels interessos de l’empresa o de les seves filials. No és permès fer negocis ni transaccions que comportin ingressos.

L’empresa mixta té grans avantatges fiscals per accedir a licitacions tant nacionals com internacionals.

Constituint una entitat algeriana

Les empreses o filials estrangeres no es poden establir a Algèria llevat que col·laborin amb una part algeriana, que ha de disposar del 51% del capital contra el 49% de la part estrangera.

Societat de responsabilitat limitada (SARL):
Socis estrangers I algerians
Capital mínim escripturat: 1.000 euros (490 euros per la part estrangera). (físics o jurídics).
És important entendre bé la llei i la seva aplicació, mitjançant un bon assessor jurídic.

Societats en nom col·lectiu (SNC):

No hi ha un mínim de capital exigit.

Societats comanditàries per accions (SCS):

La societat és administrada per un o més gerents.
L’empresa estrangera que presta un servei a Algèria ha de suportar una retenció del 24% dels ingressos de cada facturació.

Les empreses estrangeres poden obrir un compte intern de no resident (INR) i un compte convertible en dinars (CEDAC) durant la realització dels seus projectes.