Estructura empresarial a Aràbia Saudita

Representació i agència

La distribució comercial està reservada en exclusiva per a entitats 100% saudites i per a ciutadans locals. Les empreses estrangeres que es dediquin a aquestes activitats han de comptar amb distribuïdors o agents saudites.
Aquests han de registrar els acords de distribució al Registre d’Agències del Ministeri de Comerç. Tant l’arbitratge com la Junta de Reclamacions consideren la xaria (jurisprudència alcorànica) com l’única llei aplicable.

 

S’ha produït una liberalització important en les importacions, gràcies a la disminució d’aranzels.

Tipus de societats

La Llei de societats és la normativa principal que regeix les empreses a l’Aràbia Saudita. Els inversors estrangers poden establir oficines i dirigir negocis sota les modalitats següents:

  • Societat de responsabilitat limitada, sucursal i franquícia.
  • Les societats anònimes són poc habituals. Actualment, el temps mitjà requerit per constituir una empresa a l’Aràbia Saudita és d’uns trenta dies.
  • Joint ventures, socis locals

  • Els inversors privats estrangers poden ser propietaris del 100% del capital en la majoria dels sectors econòmics, però aquesta continua sent l’opció més habitual pel coneixement que aporta el soci local.
  • Ha de tenir de 2 a 50 accionistes i ha d’estar dirigida i representada per 1 o més directors. No exigeix un consell directiu. Normalment, els accionistes introdueixen un òrgan de direcció en els estatuts. Requereix un auditor i una junta de control (si té més de 20 socis).
  •