Protocol de negociació internacional a Aràbia Saudita

  • És important dedicar temps a establir relacions personals. Els saudites valoren amb qui estan tractant abans d’entrar en la negociació pròpiament dita.
  • Per triar el millor agent o soci, caldrà informar-se a través dels bancs, els serveis comercials de les ambaixades o altres empreses estrangeres presents al país.
  • Les seves afirmacions mai no són clares. Un «sí» rotund s’ha d’interpretar com un «possiblement».
  • Els àrabs són excel·lents negociadors i exigents en qualitat- preu sobre els productes o serveis que els ofereixen.
  • És determinant mostrar respecte pels costums, la religió i la cultura del país. No és recomanable parlar de política ni emetre judicis de valor respecte a aquesta qüestió.
  • Cal tenir paciència en les negociacions i no mostrar pressa ni nerviosisme durant aquestes.